Főoldal » Archív » Bódult állapotban nekitolatott az őt igazoltatni kívánó rendőrök autójának

Vádat emelt a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség azzal a 28 éves deb­re­ce­ni fér­fi­val szem­ben, aki kábí­tó­szer hatá­sa alatt vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját, majd mikor vele szem­ben rend­őri
intéz­ke­dést kíván­tak foga­na­to­sí­ta­ni ez alól meg­pró­bál­ta kivon­ni magát

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye