Főoldal » Archív » Bordélyházat üzemeltettek – előzetesbe kerültek

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség bor­dély­ház fenn­tar­tá­sá­val elkö­ve­tett pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te és üzlet­sze­rű kerí­tés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 52 éves békés­csa­bai férfi és élet­tár­sa, egy 36 éves békés­csa­bai nő elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye