Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Börtön járhat az eladott „nyusziért”

Fenye­ge­tés­sel kény­sze­rí­tet­te a vád­lott inté­zet­ből szö­kött barát­nő­jét arra, hogy szá­má­ra isme­ret­len fér­fi­ak­kal közö­sül­jön egy falu­si ház­ban. Az ügy­ben az Egri Járá­si Ügyész­ség emelt vádat 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett kerí­tés bűn­tet­te miatt az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rö­sen bün­te­tett O. Antal­lal szemben.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-kerítés