Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Börtönbe kerülhetnek a trükkös lopások elkövetői

Bör­tön­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát kéri a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség arra a két bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­ra, akik Hat­van­ban, illet­ve Hor­ton lopá­si szán­dék­kal úgy jutot­tak be idős koruk­nál, egész­sé­gi álla­po­tuk­nál fogva a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mé­lyek ott­ho­ná­ba, hogy valót­la­nul vil­lany­óra leol­va­só­nak adták ki magukat.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye