Főoldal » Archív » Botrányosan viselkedett a hajléktalan szállón – előzetesbe került

Egy 46 éves tata­bá­nyai férfi 2014. ápri­lis 4-én a dél­utá­ni órák­ban a tata­bá­nyai haj­lék­ta­lan szál­ló­ban - az élet­tár­sát keres­ve, ittas álla­pot­ban - egy 60 cen­tis fa husáng­gal a kezé­ben csap­ko­dott, han­go­san fenye­ge­tő­zött. A férfi a szál­ló kerí­té­sé­be ütö­get­te a fejét, majd az ott szo­ci­á­lis mun­kás­ként dol­go­zó nő kezét meg­szo­rí­tot­ta és ordít­va közöl­te vele, hogy meg­öli, szét­tö­ri a kar­ját, ami­ért az élet­tár­sát been­ged­te a kony­há­ba. A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt - az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva - elren­del­te a férfi elő­ze­tes letartóztatását.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak 04.08.