Főoldal » Archív » Brit-magyar rendőrségi és ügyészségi együttműködés eredményeként - szexuális kizsákmányolással foglalkozó szervezet tagjaként - 11 magyar állampolgárt ítélt el a bíróság Londonban

A brit nyo­mo­zó ható­ság és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda által lefoly­ta­tott, és magyar rész­ről a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség által fel­ügyelt nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a brit bíró­ság 11 sze­mélyt ítélt el üzlet­sze­rű kerí­tés bűn­tet­te miatt.

A Fejér Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye