Főoldal » Archív » Brutális nemi erőszak és emberölés Lajosmizsén

Egy 23 éves férfi 2012.május 18-án ittas álla­pot­ban, a lajos­mi­zsei ott­ho­ná­ban  bru­tá­li­san bán­tal­ma­zott és meg­erő­sza­kolt  egy 64 éves hely­bé­li nőt, aki bele­halt a sérü­lé­se­i­be. A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék előtt.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - bru­tá­lis nemi erő­szak és ember­ölés Lajosmizsén