Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Brutálisan bántalmazta, majd elvágta az élettársa nyakát

Sze­re­lem­fél­tés­ből, külö­nös kegyet­len­ség­gel ölte meg a volt élet­tár­sát egy 42 éves nyír­egy­há­zi férfi a nyo­mo­zás ada­tai sze­rint. A 2012. októ­ber 1-jén tör­tént bűn­cse­lek­mény után a férfi fel­dúl­ta a lakást, hogy rab­ló­tá­ma­dás lát­sza­tát kelt­se. A még élő és erő­sen vérző sér­tet­tet áthúz­ta egy másik szo­bá­ba és meg­pró­bál­ta fel­ta­ka­rí­ta­ni a vért, de azt csak még job­ban szét­ken­te. Ezután a lakást kulcs­ra zárva távo­zott a helyszínről.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Bru­tá­li­san bán­tal­maz­ta, majd elvág­ta az élet­tár­sa nyakát