Főoldal » Archív » Bűnszervezetben csempészték a migránsokat

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat nyolc kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val és nyolc magyar tár­suk­kal szemben.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye