Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Buszsofőrre támadó nőt állított az ügyészség bíróság elé - videóval - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a nőt, aki az Érd és Tár­nok között köz­le­ke­dő buszon a sofőr­re támadt.

A bíró­ság elé állí­tás alap­já­ul szol­gá­ló fel­jegy­zés sze­rint a nő és férfi társa ittas álla­pot­ban száll­tak fel 2023. már­ci­us 7-én az esti órák­ban Érden a Tár­nok felé köz­le­ke­dő busz­ra. A pár a buszon han­gos és trá­gár vesze­ke­dés­be kez­dett, amely­nek során a nő a többi utast is sér­te­get­te. Emi­att a buszt a veze­tő­je meg­ál­lí­tot­ta és leszál­lás­ra szó­lí­tot­ta fel a vesze­ke­dő párt, de annak csak a férfi tett eleget.

A nő ezután a sofőr­fül­ké­hez lépett, majd trá­gár károm­ko­dás mel­lett több­ször is bele­rú­gott annak ajta­já­ba. Ezután az ülés­ből fel­ál­ló sofőrt két­szer meg­ütöt­te. Cse­lek­mé­nyé­nek csak az vetett véget, hogy társa vissza­szállt a busz­ra és elrán­gat­ta a sofőr­től majd kilök­te a jár­mű­ből. Az egyik utas az ese­mé­nye­ket mobil­te­le­fon­já­val rögzítette.

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé a nőt.