Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150

Ügyészség 150

A kirá­lyi ügyész­ség­ről szóló 1871. évi XXXIII. tör­vény­cikk indok­lá­sa leszö­gez­te, hogy létre kell hozni a köz­vá­dat kép­vi­se­lő intéz­ményt, mely­nek...

2021. április 14., 8:30

A kuruzslás szorosan összefonódott az orvoslás fejlődésével, és a kuruzslókkal szemben a jog már a XIX. század végén szankciókkal élt.

2021. április 9., 8:30

Kronberg János nevét megismerte a 20-30-as évek fordulóján a közvélemény, ő képviselte a vádat a magyar kriminalisztika egyik legsötétebb bűnügyében.

2021. március 31., 8:30

Hiába a jár­vány, a kény­sze­rű bezárt­ság, a sze­mé­lyes kap­cso­la­tok hiá­nya, soka­kat meg­moz­gat az ügyész­ség 150. évfor­du­ló­ja. Van, aki...

2021. március 27., 8:00

A királyi ügyészség megalakulása után a járásbíróságok előtt nem ügyészek vagy alügyészek, hanem ügyészségi megbízottak képviselték a közvádat.

2021. március 19., 10:25

Hogyan vezet egy élet­út a ’48-as for­ra­da­lom­tól a kirá­lyi főügyé­szi címig? Nem szok­vá­nyos pálya a XIX. szá­zad­ban sem, amit Kozma Sán­dor a modern­ko­ri magyar...

2021. március 12., 9:22

1 2 3