Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150

Napjaink kihívása a folyamatos reformtevékenység vagy modernizáció – ez az egyik alapgondolata Polt Péter: Törvény és igazság című kötetének.

2021. szeptember 15., 8:30

A rövid kisfilmben bepillantást nyerhetünk a kitűzőkészítés kevéssé ismert folyamatába.

2021. szeptember 8., 8:54

A magyar jogi kiadók első szak­mai talál­ko­zó­ját és vásá­rát tart­ják szep­tem­ber köze­pén az Alkot­mány­bí­ró­ság és a Magyar Jogász Egy­let szer­ve­zé­sé­ben...

2021. szeptember 7., 8:30

Somogy megye híres szü­löt­te az első kirá­lyi főügyész, Kozma Sán­dor. Éle­té­nek, majd szak­mai mun­kás­sá­gá­nak korai éve­i­ről, az akko­ri kul­tu­rá­lis,...

2021. augusztus 17., 8:50

Az ügyész nem elítélni akar valakit, hanem az objektív igazságot keresi – hangsúlyozta Polt Péter a Magyar Jogász Egyletnek adott interjújában.

2021. augusztus 13., 8:25

Az egész­ség­ügy, az ener­ge­ti­ka és az épí­tés­ügy a kor­rup­ci­ó­nak leg­in­kább kitett ága­za­tok Len­gyel­or­szág­ban – mond­ta Bog­dan Swi­ecz­kows­ki...

2021. július 28., 8:30

1 2 8 9