Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Megyei Főügyészség

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség hírei

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020. októ­ber 27-én Kecs­ke­mé­ten egy kala­páccsal fejbe...

2021. május 6., 8:45

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 18 rend­be­li lopás miatt vádat emelt egy autó­fel­tö­ré­sek­re, akku­mu­lá­tor lopá­sok­ra sza­ko­so­dott kecs­ke­mé­ti...

2021. május 5., 8:22

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy busz­ve­ze­tő férfi ellen, aki 2019....

2021. május 4., 8:43

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy hónap alatt három...

2021. május 3., 8:28

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás, lopás és pénz­mo­sás miatt emelt vádat abban az ügy­ben, amely­ben egy kis­kun­ha­la­si férfi alkal­mi kerti...

2021. április 29., 8:22

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség kere­se­tet nyúj­tott be egy állat­kín­zás miatt elítélt nő ellen a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék­hez, hogy a bíró­ság a rábí­zott...

2021. április 28., 8:30

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás miatt vádat emelt egy 13 éves fia­tal­ko­rú­val és két tár­sá­val szem­ben, akik tavaly ősszel...

2021. április 27., 8:55

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy mol­do­vai fér­fi­vel szem­ben, aki 2020 decem­be­ré­ben két...

2021. április 26., 8:44

A Bajai Járási Ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás miatt vádat emelt egy különös visszaeső nővel szemben, aki internetes társkereső oldalon megismerkedve áldozataival, rövid...

2021. április 22., 8:26

1 2 18 19