Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Megyei Főügyészség

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség hírei

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés és kábí­tó­szer bir­tok­lás miatt vádat emelt egy hely­be­li fér­fi­val...

2021. július 29., 8:39

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy hely­be­li...

2021. július 28., 8:13

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt három román fér­fi­val szem­ben, akik egy fur­gon­nal 26 szír határ­sér­tőt...

2021. július 27., 8:37

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás és több­rend­be­li zsa­ro­lás miatt kell felel­nie annak a fia­tal­ko­rú­nak, aki­vel szem­ben a Kecs­ke­mé­ti Járá­si...

2021. július 26., 8:14

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú­val és élet­tár­sá­val szem­ben, akik idén már­ci­us­ban éjfél­kor...

2021. július 23., 8:24

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó szer­zői jog meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt egy hely­be­li...

2021. július 22., 8:39

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség zug­írá­szat bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt azzal az ügy­vé­di fog­lal­ko­zás­tól eltil­tott,...

2021. július 20., 8:56

A Kis­kun­ha­las Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­vet­tet könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt...

2021. július 19., 8:20

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy nő ellen, aki 2020. novem­ber 11-én az M5-ös autó­pá­lyán az...

2021. július 16., 8:55

1 2 24 25