Főoldal » Hírek » Baranya Megyei Főügyészség

A Baranya Megyei Főügyészség hírei

 Pécsi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki koráb­ban kutyá­kat tenyész­tett, azon­ban azo­kat sanya­rú...

2021. július 21., 8:42

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a fér­fit, aki tavaly októ­ber­ben szí­ven szúr­ta isme­rő­sét Pécsett. A vád­irat sze­rint a...

2021. július 2., 8:58

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás miatt emelt vádat az ellen a tamá­si fia­tal­em­ber ellen, aki már­ci­us végén Pécsen kira­bolt egy...

2021. június 30., 8:49

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki egy autó­mo­só­ban kiala­kult vita során bán­tal­ma­zott egy autóst. A...

2021. június 24., 8:55

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nő ellen, aki meg­szer­zett mez­te­len fotók­kal zsa­rol­ta...

2021. június 21., 8:41

A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség több mint tíz évvel az elkö­ve­tés után emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki tár­sa­i­val 2010 feb­ru­ár­já­ban pró­bált...

2021. június 17., 9:16

Régé­sze­ti lelet­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság­gal vádol­ja a Pécsi Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki eladott egy kelta kést, és azt is, aki meg­vá­sá­rol­ta. A...

2021. június 3., 9:40

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nő és párja ellen, akik 2 mil­lió forin­tot zsa­rol­tak ki egy fér­fi­től. Az egyik vád­lott a...

2021. június 1., 8:57

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés­sel vádol­ja azo­kat a sze­mé­lye­ket, akik 2020. szep­tem­be­ré­ben lőfegy­ver­rel és az ahhoz tar­to­zó...

2021. május 27., 9:06

1 2 5 6