Főoldal » Hírek » Békés Megyei Főügyészség

A Békés Megyei Főügyészség hírei

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 44 éves bün­te­tett elő­éle­tű békés­csa­bai férfi ellen, aki egy álta­la...

2021. július 23., 8:29

Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. évi kihir­de­té­sé­nek, és ezzel az önál­ló ügyész­sé­gi szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sá­nak az emlé­ké­re...

2021. június 17., 9:11

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és annak kísér­le­te miatt emelt vádat egy 49 éves mező­gyá­ni nő ellen, aki...

2021. június 3., 9:10

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 61 éves...

2021. május 28., 9:16

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség 15 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge, 2 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és 8...

2021. május 27., 8:59

Az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te, erő­szak­kal, éjjel elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt...

2021. május 10., 8:24

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség 2 rend­be­li társ­tet­tes­ként fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, 3 rend­be­li nagyobb kárt okozó...

2021. május 3., 8:49

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 23 éves bün­te­tett elő­éle­tű békés­csa­bai férfi ellen, aki a maga által...

2021. április 27., 8:39

A Battonyai Járási Ügyészség a bűncselekmény felismerésére, elhárítására koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette és annak...

2021. április 19., 10:54

1 2 4 5