Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség hírei

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 38 éves nő ellen zak­la­tás vét­sé­ge miatt. A vád­irat sze­rint a tak­ta­har­ká­nyi lakos vád­lott hara­gos viszony­ban...

2020. október 28., 8:24

A Szik­szói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt. A vád­irat sze­rint a vád­lott...

2020. október 27., 9:10

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 54 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt. A vád­irat sze­rint a vád­lott...

2020. október 26., 9:07

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt. A vád­lott 2020. augusz­tus végén a dél­utá­ni órák­ban egy...

2020. október 21., 8:33

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves férfi ellen csa­lás bűn­tet­te miatt. A vád­lott 2017. decem­ber ele­jén sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét...

2020. október 20., 8:39

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 58 éves férfi ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A vád­lott koráb­ban...

2020. október 19., 8:50

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te egy 37 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki az elmúlt héten pén­te­ken kira­bol­ta egy...

2020. október 13., 9:35

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 50 éves férfi ellen bün­te­tő­el­já­rás alap­já­ul szol­gá­ló ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­ge...

2020. október 13., 8:39

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 21 éves fér­fi­val szem­ben, aki miu­tán sógo­rát...

2020. október 12., 9:12

1 2 15 16 17 19 20