Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség hírei

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy 26 éves tak­ta­har­ká­nyi fér­fi­val szem­ben, aki egy...

2021. június 4., 9:26

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik egy sátor­al­ja­új­he­lyi...

2021. június 3., 8:35

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te, magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt...

2021. június 2., 8:50

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 31 éves férfi ellen, aki egy szó­ra­ko­zó­he­lyen bán­tal­maz­ta a ven­dé­get. A...

2021. június 1., 8:36

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 22 éves férfi ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt. A vád­irat sze­rint 2020. augusz­tus ele­jén a haj­na­li órák­ban,...

2021. május 31., 8:30

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy vil­má­nyi fér­fi­val szem­ben, aki a segély­hí­vó szám­ra tele­fo­nál­va...

2021. május 28., 9:11

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, garáz­da­ság,...

2021. május 27., 8:44

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt. A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020....

2021. május 26., 8:43

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 21 éves fér­fi­val szem­ben, aki előbb fenye­ge­tés­sel, majd autó­ja meg­ron­gá­lá­sá­val pró­bált arra...

2021. május 20., 8:19

1 2 3 19 20