Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki­nél tavaly ősszel a kór­ház­ban fedez­tek fel kábí­tó­sze­re­ket. A vád­irat...

2021. július 23., 8:50

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki idén télen, egy sze­ge­di ham­bur­ge­re­ző alkal­ma­zot­ta­it azzal fenye­get­te meg, hogy...

2021. július 22., 8:45

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a szerb fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a héten...

2021. július 21., 8:52

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki tavaly augusz­tus­ban tett­leg bán­tal­maz­ta volt barát­nő­jét annak sze­ge­di...

2021. július 20., 8:43

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a hely­be­li fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát,...

2021. július 19., 9:08

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt három fér­fi­val szem­ben, akik egy sze­ge­di szó­ra­ko­zó­he­lyen vere­ked­tek össze, úgy, hogy egyi­kük...

2021. július 15., 9:00

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a múlt héten, Sze­ge­den...

2021. július 14., 9:32

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki lesze­rel­te motor­já­nak rend­szám­táb­lá­it, így hami­sít­va meg annak egye­di...

2021. július 13., 8:59

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik segít­ség­nyúj­tás nél­kül hagy­ták el az álta­luk oko­zott bal­eset hely­szí­nét....

2021. július 12., 8:51

1 2 25 26