Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az ukrán nem­ze­ti­sé­gű fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron több alka­lom­mal csem­pé­szett kül­föl­di­e­ket...

2021. május 6., 8:57

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szír szár­ma­zá­sú, német állam­pol­gár­ral szem­ben, aki tavaly télen kül­föl­di­e­ket csem­pé­szett...

2021. május 5., 8:31

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2019 novem­be­ré­ben oko­zott halá­los köz­úti bal­ese­tet Szen­tes köze­lé­ben, egy...

2021. május 4., 9:00

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, akik zöld­ség­fel­vá­sár­lás ürü­gyén oko­zott kárt három ter­me­lő­nek 2019. év végén....

2021. május 3., 11:01

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy hely­be­li férfi ellen, aki betört egy sze­ge­di cuk­rász­dá­ba és onnan külön­bö­ző érté­ke­ket tulaj­do­ní­tott el,...

2021. április 30., 10:22

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a mol­dáv fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly feb­ru­ár­ban pró­bált meg Romá­ni­á­ba csem­pész­ni egy Milá­nó­ból lopott...

2021. április 29., 9:36

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li nővel szem­ben, aki egy isko­la par­ko­ló­já­ból kito­lat­va ütöt­te el és okoz­ta halá­lát egy bot­tal...

2021. április 28., 8:57

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a hely­be­li fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a múlt héten egy kés­sel fenye­ge­tő­zött fényes nap­pal...

2021. április 27., 9:14

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki a múlt hét pén­te­ken ölte meg a fele­sé­gét. A meg­ala­po­zott...

2021. április 26., 9:06

1 2 19 20