Főoldal » Hírek » Debreceni Fellebbviteli Főügyészség

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék társ­tet­tes­ként, külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt négy vád­lot­tat ítélt...

2021. április 30., 12:36

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék  köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te, vala­mint ember­csem­pé­szés bűn­tet­te...

2021. április 28., 15:24

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra álla­po­tá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély...

2021. április 26., 13:52

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt a kor­mány­tiszt­vi­se­lő...

2021. április 22., 14:37

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kiuta­sí­tás mér­té­ké­nek súlyo­sí­tá­sa indo­kolt azzal a vád­lot­tal szem­ben, aki...

2021. április 16., 11:44

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fegy­ház­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a vád­lot­tal szem­ben, aki sze­xu­á­lis...

2021. április 14., 14:36

Elsőfokon 16 év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság, az ügyészség súlyosításért fellebbezett.

2021. március 25., 14:20

A Debreceni Törvényszék nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérletében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a külföldi állampolgárt és fiatalkorú...

2021. március 1., 10:45

A Miskolci Törvényszék halált okozó testi sértés bűntette miatt 3 év 6 hónap börtönre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte az elkövetéskor 84 éves vádlottat, aki közös...

2021. február 26., 9:30

1 2 3 4