Főoldal » Hírek » Fejér Megyei Főügyészség

A Fejér Megyei Főügyészség hírei

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt az őri­zet­ben lévő bol­gár fér­fit, aki 2020. szep­tem­ber 20-án...

2020. szeptember 23., 13:58

Az ügyész­ség bíró­ság elé állí­tott két koszo­vói fér­fit, akik 2020 augusz­tu­sá­ban szír mig­rán­so­kat akar­tak az oszt­rák hatá­ron átcsem­pész­ni.  Az...

2020. szeptember 17., 15:33

A Fejér Megyei Főügyész­ség több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa...

2020. szeptember 16., 9:32

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az oszt­rák fér­fi­val szem­ben, aki 2017....

2020. szeptember 15., 11:59

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indít­vá­nyoz­ta annak a...

2020. szeptember 15., 7:49

A Fejér Megyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, vala­mint egy fér­fi­nak a...

2020. szeptember 7., 15:14

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett...

2020. szeptember 4., 12:47

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a két koszo­vói állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát,...

2020. augusztus 29., 10:09

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te, vala­mint segít­ség­nyúj­tás halált okozó elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt...

2020. augusztus 26., 9:16

1 2 10 11 12