Főoldal » Hírek » Fejér Megyei Főügyészség

A Fejér Megyei Főügyészség hírei

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a bol­gár fér­fi­val szem­ben, aki az ország­ba beho­zott...

2021. május 5., 10:49

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a Fejér megyei fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki öt éven...

2021. április 29., 12:00

A Fejér Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki...

2021. április 27., 10:04

A Dunaújvárosi Járási Ügyészség minősített rablás bűntette és további bűncselekmény miatt vádiratot nyújtott be azzal a két férfival szemben, akik 2020. december 11-én,...

2021. április 22., 9:52

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal...

2021. április 12., 9:53

A Fejér Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a négy sze­mély­nek a...

2021. április 7., 13:57

Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kér a nőre.

2021. március 31., 8:09

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a...

2021. március 30., 12:42

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a...

2021. március 25., 10:34

1 2 3 11 12