Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa indo­kolt azzal a tet­tes­sel szem­ben, aki halál­ra késel­te a...

2021. április 9., 8:50

Ügyész által indított újabb közérdekű perben állapította meg a bíróság, hogy az elévülés egy, illetve két évre rövidítése tisztességtelen.

2021. március 31., 10:10

Az ügyészség egy biztosítótársaság általános szerződési feltételeit támadta eredményesen.

2021. március 30., 8:38

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tott indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te a védel­mi fel­leb­be­zé­sek...

2021. március 18., 8:33

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bíró­ság­hoz 2020 szep­tem­be­ré­ben érke­zett vád­ira­tá­val ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­te és...

2021. március 17., 9:59

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2017 decem­be­ré­ben emelt vádat egy egy­ko­ri euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő ellen, az Euró­pai Unió intéz­mé­nyei elle­ni...

2021. március 9., 9:10

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2019 őszén emelt vádat az un. Iszlám Állam terrorszervezet arab nemzetiségű tagjával szemben, társtettesként elkövetett emberiesség elleni bűntett...

2021. február 25., 9:35

A másodfokú ügyészség a vesztegető férfi pénzbüntetésének súlyosítására, a vizsgabizottsági elnökkel szemben végrehajtandó szabadságvesztésre tett indítványt.

2021. február 24., 8:58

A Nógrád Megyei Főügyészség 2019 januárjában emelt emberölés bűntette miatt vádat az ellen a három gyermekes nő ellen, aki élettársa és lakókörnyezete előtt is titkolt...

2021. február 23., 8:46

1 2 3 4 5