Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség hírei

A Győri Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak az autó­ke­res­ke­dő­nek a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akit közokirat-hamisítás és tíz vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény...

2021. május 6., 8:26

23 bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség a 23 éves ter­helt ellen, aki cse­lek­mé­nye­it 2020. janu­ár és októ­ber között...

2021. május 4., 8:38

A minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két mol­dáv állam­pol­gár­sá­gú...

2021. május 3., 8:18

Az idős férfi sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en három nap­pal azért köve­tett el rab­lást, hogy vissza­ke­rül­hes­sen a bör­tön­be. Letar­tóz­ta­tás­ba került, melyet...

2021. május 3., 8:14

Vád­eme­lés a 38 éves férfi ellen, aki a győri sza­bad­stran­don base­ball sap­ká­ba rej­tett kame­rá­val készí­tett fel­vé­te­le­ket vet­kő­ző gye­re­kek­ről A...

2021. április 27., 8:45

Öt bűn­cse­lek­mény a vád a 22 éves fér­fi­val szem­ben: minő­sí­tett zsa­ro­lás kísér­le­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, cso­por­to­san...

2021. április 26., 8:27

Vádemelés a férfi ellen, aki szórakozás közben véletlenül légpisztollyal arcon lőtte nevelt gyermekét.

2021. április 20., 8:06

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja az...

2021. április 15., 8:13

Vádemelés a 48 éves nő ellen, aki a boltban nem akart szájmaszkot viselni, és amikor rászóltak, összeveszett az eladókkal.

2021. április 13., 8:18

1 2 9 10