Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség hírei

Vád­eme­lés a 44 éves nő ellen, aki kövek­kel dobál­ta meg váló­fél­ben lévő férje új ott­ho­nát és a ház fel­gyúj­tá­sá­val fenye­ge­tő­zött. A Győri Járá­si...

2021. május 26., 8:18

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség zsa­ro­lás és minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem miatt emelt vádat három elkö­ve­tő­vel szem­ben. Továb­bi három sze­méllyel...

2021. május 25., 8:19

Vádemelés a férfi ellen, aki a vád szerint a biciklitárolónál hagyta régi kerékpárját és egy drágábbal távozott.

2021. május 19., 8:17

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el egy román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, akit egy 65 mil­lió forint érté­kű...

2021. május 17., 8:22

A Soproni Járási Ügyészség vádat emelt egy 47 éves nő ellen, aki a vád szerint szakítás után megrongálta volt barátja dolgait. 

2021. május 11., 8:15

227.570 forint kárt oko­zott a dühön­gő nő a hotel­nek, ami­ért az meg­szün­tet­te mun­ka­vi­szo­nyát. A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 43 éves...

2021. május 10., 8:09

A Győri Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak az autó­ke­res­ke­dő­nek a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akit közokirat-hamisítás és tíz vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény...

2021. május 6., 8:26

23 bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség a 23 éves ter­helt ellen, aki cse­lek­mé­nye­it 2020. janu­ár és októ­ber között...

2021. május 4., 8:38

A minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két mol­dáv állam­pol­gár­sá­gú...

2021. május 3., 8:18

1 2 3 11 12