Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség hírei

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki...

2021. július 26., 9:28

Bár csu­pán két hónap­ja lett bűn­cse­lek­mény az eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés, Hajdú-Bihar megyé­ben szá­mos ügy indult és több eset­ben már jog­erős...

2021. július 20., 9:00

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a nővel...

2021. július 19., 8:09

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a hanyag tar­gon­ca­ve­ze­tő­vel...

2021. július 13., 9:17

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú­val szem­ben, aki vásár­lás köz­ben pénz­tár­cát lopott. A 16 éves...

2021. július 12., 8:47

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki saját isme­rő­sét verte át és kért köl­csön...

2021. július 6., 8:36

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő esete miatt emelt vádat azzal a nővel és édes­any­já­val szem­ben, akik...

2021. július 5., 8:16

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki érté­kek meg­szer­zé­se végett...

2021. június 30., 8:56

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki védett mada­rak fész­ke­it...

2021. június 29., 8:31

1 2 11 12