Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség hírei

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki az öntu­dat­lan sér­tet­től elvet­te az érté­ke­it....

2021. május 5., 8:40

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett csa­lás és sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy futár­cég alkal­ma­zot­ta­i­val és tár­sa­ik­kal szem­ben,...

2021. május 4., 8:55

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a saját autó­já­ról...

2021. április 28., 8:20

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség orv­ha­lá­szat és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy halas­tó­ból til­tott módon fogott ki halat. A...

2021. április 27., 8:59

A Debreceni Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége és cserbenhagyás vétsége miatt emelt vádat.

2021. április 21., 8:29

A Debreceni Járási Ügyészség kisebb kárt okozó rongálás vétsége miatt emelt vádat.

2021. április 20., 9:02

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség két rend­be­li lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, akit mind­két hely­szí­nen...

2021. április 14., 10:25

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki­nek szer­ve­ze­té­ben...

2021. április 14., 9:44

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki későn vette észre az...

2021. április 8., 8:37

1 2 8 9