Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség hírei

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség til­tott adat­szer­zés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki...

2021. május 25., 8:29

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat négy vád­lott ellen, akik saját házá­ban ron­tot­tak rá az alvó...

2021. május 19., 7:53

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jog­ta­lan elsa­já­tí­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki a bank­szám­lá­já­ra téve­sen utalt össze­get...

2021. május 18., 8:35

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki gyors­haj­tá­sa miatt nem...

2021. május 12., 8:24

A Debreceni Járási Ügyészség kifosztás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vád szerint Debrecenben éjszaka egy padon alvó sértettől vette...

2021. május 11., 8:51

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki az öntu­dat­lan sér­tet­től elvet­te az érté­ke­it....

2021. május 5., 8:40

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett csa­lás és sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy futár­cég alkal­ma­zot­ta­i­val és tár­sa­ik­kal szem­ben,...

2021. május 4., 8:55

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a saját autó­já­ról...

2021. április 28., 8:20

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség orv­ha­lá­szat és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy halas­tó­ból til­tott módon fogott ki halat. A...

2021. április 27., 8:59

1 2 3 10 11