Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség hírei

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a...

2020. november 3., 8:10

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki egy deb­re­ce­ni óvo­dá­ban...

2020. október 27., 8:39

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az ellen a három férfi ellen, akik egy...

2020. október 27., 8:15

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki bru­tá­lis módon halál­ra verte élet­tár­sát. Az elvált...

2020. október 21., 8:31

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki kül­föld­ről beho­zott ille­gá­lis...

2020. október 20., 8:47

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen az asszony ellen, aki a sér­tett­nél dol­go­zott és az...

2020. október 14., 8:50

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nél egy piaci...

2020. október 13., 8:48

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat az ellen a derecs­kei férfi ellen, aki...

2020. október 7., 8:03

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a cég­ve­ze­tő­vel...

2020. október 6., 8:56

1 2 7 8 9 10 11