Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség hírei

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nél egy piaci...

2020. október 13., 8:48

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat az ellen a derecs­kei férfi ellen, aki...

2020. október 7., 8:03

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a cég­ve­ze­tő­vel...

2020. október 6., 8:56

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy fel­nőtt korú és egy...

2020. szeptember 30., 8:58

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy dühös vásár­ló ellen, aki mér­gé­ben betör­te a pénz­tár­gép...

2020. szeptember 30., 8:16

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv intéz­ke­dés­ként –meg­ha­tá­ro­zott fel­té­te­lek meg­lé­te ese­tén – lehe­tő­vé teszi a bün­te­tő­jo­gi­lag nem...

2020. szeptember 29., 9:36

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki nagy haszon remé­nyé­ben elad­ta egy mag­tár...

2020. szeptember 23., 9:26

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a mai napon bíró­ság elé állít­ja az alkal­mi isme­rő­sét meg­lo­pó nőt.  A sér­tett barát­já­val 2020. szep­tem­ber 2-áról...

2020. szeptember 23., 8:49

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a nő ellen, aki Pol­gá­ron, az utcán rátá­madt volt barát­ja új...

2020. szeptember 22., 9:51

1 2 8 9 10 11