Főoldal » Hírek » Heves Megyei Főügyészség

A Heves Megyei Főügyészség hírei

Amint arról a sajtó koráb­ban már beszá­molt, kegyet­len bűn­cse­lek­mény áldo­za­ta lett egy 27 éves férfi tavaly nyá­ron Füzes­abony­ban. Az ügy­ben a Heves Megyei...

2021. április 14., 9:16

Mint az – a vád­lott köz­lé­se nyo­mán – a saj­tó­ban már több helyütt meg­je­lent, az Egri Járá­si Ügyész­ség már­ci­us végén önkény­ural­mi jel­kép...

2021. április 7., 8:47

Az ügyészség beismerés esetén négy és fél, illetve hat év időtartamú börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

2021. március 31., 8:28

Az Egri Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel és 45 éves tár­sá­val szem­ben, akik...

2021. március 25., 8:48

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a hat­va­ni fér­fi­val szem­ben, aki a 2016. évben csak­nem 140 mil­lió Ft vagyo­ni hát­rányt oko­zott a költ­ség­ve­tés­nek....

2021. március 17., 9:47

Nem elő­ször adott éle­tet egész­sé­ges cse­cse­mő­nek az a most 37 éves nő, aki tavaly nyá­ron a szü­lést köve­tő­en szán­dé­ko­san magá­ra hagy­ta egy kiet­len...

2021. március 11., 8:45

A 48 éves férfi ellen a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség emelt vádat foly­ta­tó­la­go­san kisebb érték­re üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és egye­di...

2021. március 3., 8:46

Az Egri Járási Ügyészség rablás bűntette miatt emelt vádat azzal a 33 éves elkövetővel szemben, aki tavaly december 24-én egy Egerhez közeli faluban fenyegette, ütlegelte, a földre...

2021. február 25., 9:20

A Heves Megyei Főügyészség beszámolója a főügyészség és a hozzá tartozó járási ügyészségek elmúlt évéről.

2021. február 23., 8:50

1 2 3 5 6