Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Megyei Főügyészség

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség hírei

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy tuné­zi­ai fér­fi­val szem­ben, aki német honos­sá­gú kis­busszal, a...

2021. június 22., 9:00

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2021 janu­ár­já­ban Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban egy éles...

2021. június 21., 8:47

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy soro­zat­tol­vaj fér­fi­val szem­ben, aki egy udvar­ból pálin­ka­fő­ző készü­lék...

2021. június 17., 9:07

A Bajai Járá­si Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt négy szerb fér­fi­val szem­ben, akik 2020. május végén két...

2021. június 16., 9:43

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy soro­zat­tol­vaj fér­fi­val szem­ben, aki öt nap alatt kilenc autót tört fel és...

2021. június 15., 8:52

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 novem­be­ré­ben egy csa­lá­di vesze­ke­dés...

2021. június 14., 8:38

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta annak a...

2021. június 9., 9:55

A Bajai Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki 2021. már­ci­us 17-én a gond­já­ra...

2021. június 8., 8:21

A Bajai Járá­si Ügyész­ség hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt egy sükös­di fér­fi­val szem­ben, aki a csa­lá­di...

2021. június 7., 8:55

1 2 21 22