Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség hírei

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves férfi ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt, aki egy járó­ke­re­tet hasz­ná­ló nőt fosz­tott ki. A vád­irat sze­rint...

2021. június 16., 9:34

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal az 58 éves fér­fi­val szem­ben, aki a par­ko­ló­ban ököl­lel...

2021. június 15., 8:43

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves férfi ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt. A férfi a jegy­el­len­őre...

2021. június 14., 8:42

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé két mező­zom­bo­ri fér­fit, akik közös...

2021. június 11., 8:50

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves fel­nőtt, vala­mint két 17 éves fia­tal­ko­rú ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt....

2021. június 8., 8:24

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt, aki meg­ron­gál­ta a kará­cso­nyi...

2021. június 7., 9:41

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy 26 éves tak­ta­har­ká­nyi fér­fi­val szem­ben, aki egy...

2021. június 4., 9:26

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik egy sátor­al­ja­új­he­lyi...

2021. június 3., 8:35

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te, magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt...

2021. június 2., 8:50

1 2 19 20