Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség hírei

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki tavaly decem­ber­ben kés­sel rabolt ki egy szen­te­si pénz­in­té­ze­tet. A...

2021. június 16., 10:03

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt ezzel a hely­be­li fér­fi­vel szem­ben, aki sze­mé­lye­sen és tele­fon üze­ne­tek­ben zsa­rolt ki pénzt két fia­tal­ko­rú...

2021. június 15., 8:49

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a két román fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik tíz afgán...

2021. június 14., 9:10

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a közép­ko­rú fér­fi­nak, akit a nyo­mo­zó ható­ság halált okozó testi sér­tés...

2021. június 11., 9:30

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség ma indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy 15 cm...

2021. június 8., 9:07

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a Hol­lan­di­á­ban élő szír fér­fi­val szem­ben, aki idén feb­ru­ár­ban pró­bált meg ille­gá­lis...

2021. június 7., 9:33

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két kül­föl­di fér­fi­nak, aki­ket a héten 14 ille­gá­lis határ­át­lé­pő­vel a...

2021. június 4., 10:02

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak az öt sze­mély­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik...

2021. június 3., 9:50

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a török fér­fi­val szem­ben, aki 33 ille­gá­lis határ­át­lé­pő Nyugat-Európába tör­té­nő csem­pé­szé­sé­ben...

2021. június 2., 8:57

1 2 22 23