Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a múlt héten, Sze­ge­den...

2021. július 14., 9:32

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki lesze­rel­te motor­já­nak rend­szám­táb­lá­it, így hami­sít­va meg annak egye­di...

2021. július 13., 8:59

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik segít­ség­nyúj­tás nél­kül hagy­ták el az álta­luk oko­zott bal­eset hely­szí­nét....

2021. július 12., 8:51

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a török fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a héten...

2021. július 9., 9:12

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki nagy dózi­sú hor­mon­ké­szít­ményt tar­tott magá­nál enge­dély nél­kül...

2021. július 8., 8:52

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki kis híján élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tet­te vita­part­ne­rét, vala­mint...

2021. július 7., 9:17

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak az ukrán fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a múlt héten kilenc...

2021. július 6., 9:20

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a hely­be­li fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy sze­ge­di áru­ház előtt erő­sza­kos­ko­dott volt...

2021. július 5., 9:28

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fia­tal nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy helyi...

2021. július 2., 8:54

1 2 3 25 26