Főoldal » Hírek » Fejér Megyei Főügyészség

A Fejér Megyei Főügyészség hírei

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik 2019. decem­ber...

2021. június 11., 10:20

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét, aki...

2021. június 4., 12:38

A Fejér Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki...

2021. június 3., 9:20

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a...

2021. június 2., 8:30

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat, ami alap­ján a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság...

2021. május 25., 8:50

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se, vala­mint kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val...

2021. május 20., 10:38

A Fejér Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki a vád szerint 2020 tavaszán, egy Fejér megyei településen szexuális cselekményt végzett házastársának...

2021. május 14., 10:16

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­ványt tett azon szer­ve­zet három tag­já­nak...

2021. május 6., 13:47

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a bol­gár fér­fi­val szem­ben, aki az ország­ba beho­zott...

2021. május 5., 10:49

1 2 11 12