Főoldal » Hírek » Heves Megyei Főügyészség

A Heves Megyei Főügyészség hírei

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal 45 éves fér­fi­val szem­ben, aki­nek a veze­tés­tech­ni­kai hibá­ja miatt a jár­mű­ve az úttest­ről lesod­ród­va egy...

2021. június 17., 9:02

Tíz év fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki a bíró­ság azzal a 71 éves fér­fi­val szem­ben, akit a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség egy kis­ko­rú sérel­mé­re elkö­ve­tett...

2021. június 8., 8:39

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy bün­te­tett elő­éle­tű, 20 éves fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki Hat­van­ban, a helyi vas­út­ál­lo­má­son és az ahhoz...

2021. június 2., 8:40

A Heves Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a test­vér­pár­ral szem­ben, akik egy isme­rő­sü­ket előre...

2021. május 27., 8:32

Az Egri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a helyi fér­fi­val szem­ben, aki egy a szom­széd­já­val kiala­kult,...

2021. május 21., 8:55

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a füzes­abo­nyi fér­fi­val szem­ben, aki a város köz­te­me­tő­jé­ből több...

2021. május 13., 8:36

Az Egri Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat azokkal a szülőkkel szemben, akik életvitele odáig vezetett, hogy öt gyermeküket a hatóság nevelésbe...

2021. május 11., 8:21

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség főbün­te­té­sül vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát...

2021. május 5., 8:53

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség három fér­fit vádol azzal, hogy csa­lás­sal szer­zett pén­zek ere­de­té­nek eltit­ko­lá­sá­ban és azok tisz­tá­ra mosá­sá­ban...

2021. április 29., 9:07

1 2 5 6