Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség hírei

A garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be két fér­fi­val és egy nővel szem­ben. Ők a kocs­ma egyik...

2021. június 22., 8:12

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség jelen­tős érték­re, fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt...

2021. június 21., 14:09

Az állat­kín­zás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság...

2021. június 21., 8:28

A köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben,...

2021. június 18., 8:25

A bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a török...

2021. június 17., 8:49

A köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tet­te és ron­gá­lás bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be két...

2021. június 16., 9:25

A Tata­bá­nyai  Járá­si Ügyész­ség a csa­lás vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki csa­lárd szán­dék­kal adott fel műsza­ki cik­kek...

2021. június 15., 8:09

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki üzem­anyag töltő állo­más helyett...

2021. június 14., 8:11

A garáz­da­ság vét­sé­ge és testi sér­tés vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Tata­bá­nyai...

2021. június 11., 8:43

1 2 25 26