Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség

Szabadulása után azonnal folytatta a kábítószer-kereskedelmet - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kon kisza­bott fegy­ház­bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak, aki a koráb­ban kábítószer-kereskedelem miatt kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sát köve­tő­en újra jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel keres­ke­dett.