Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki a lakó­he­lyén...

2021. június 16., 11:52

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú íté­le­tet azzal a vád­lot­tal...

2021. június 8., 10:47

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­té­se­ket azon vád­lot­tak­kal szem­ben, akik érté­ke­sí­té­si cél­lal...

2021. június 4., 10:05

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te helyett ember­ölés...

2021. június 1., 11:33

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét annak a bara­nyai vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki 2019. szil­vesz­te­rén az őt...

2021. május 27., 12:22

A bíróság jogerősen hat év hat hónap fegyházbüntetésre ítélte a vádlottat.

2021. május 11., 15:53

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Pécsi Íté­lő­táb­la súlyo­sí­tot­ta annak a szek­szár­di fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki kis­ko­rú...

2021. május 4., 11:38

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Pécsi Íté­lő­táb­la súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kon kisza­bott bün­te­tést annak a fér­fi­nak a...

2021. április 30., 11:31

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a másod­fo­kon eljárt Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la súlyo­sí­tot­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­té­sét,...

2021. április 29., 10:09

1 2 5 6