Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

A vád sze­rint a három vád­lott és tár­sa­ik a 2019 szep­tem­be­ré­ben, Buda­pes­ten meg­ren­de­zett Magyarország-Szlovákia lab­da­rú­gó mér­kő­zést köve­tő­en...

2021. június 22., 10:02

Halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség az ellen az...

2021. június 22., 9:58

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az 58 éves fér­fi­val szem­ben, aki hóla­pát­tal és súlyok­kal verte agyon neve­lő­ap­ját. 2020 novem­be­ré­ben a...

2021. június 22., 9:53

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt azzal a fér­fi­vel...

2021. június 22., 9:42

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a csong­rá­di nőnek az ügyé­ben, akit a Sze­ge­di...

2021. június 22., 9:08

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a 25 éves köl­csei fér­fit, aki itta­san az ágyon fekvő...

2021. június 22., 9:04

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy tuné­zi­ai fér­fi­val szem­ben, aki német honos­sá­gú kis­busszal, a...

2021. június 22., 9:00

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a koszo­vói fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki...

2021. június 22., 8:21

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 21 éves nő ellen lopás vét­sé­ge miatt, aki meg­lop­ta ügy­fe­lét. A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. októ­ber hónap...

2021. június 22., 8:20

1 2 298 299