Főoldal » Hírek » Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség hírei

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a 25 éves köl­csei fér­fit, aki itta­san az ágyon fekvő...

2021. június 22., 9:04

Külön­le­ges jog­rend ide­jén elkö­ve­tett rém­hír­ter­jesz­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki 2020. novem­ber...

2021. június 21., 8:32

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint közel 15 mil­lió forin­tot vett el a rábí­zott összeg­ből egy pénz­szál­lí­tó cég alkal­ma­zott­ja, majd azt állí­tot­ta, hogy...

2021. június 3., 12:52

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a fér­fi­nak, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2010-ben Mária­pó­cson...

2021. május 25., 8:54

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és még továb­bi négy bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a 24 éves...

2021. május 11., 9:33

Tíz év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a bör­tön­ből tele­fo­non fenye­get­te meg a...

2021. április 14., 8:25

Újabb, ún. bün­te­tő­fé­ke­zé­ses ügy­ben emelt vádat a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség egy fér­fi­val szem­ben, aki hara­gu­dott a sógo­rá­ra, ezért...

2021. március 12., 8:43

Letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség annak az ukrán kami­on­so­főr­nek, akit közel egy­mil­lió doboz adó­zat­lan...

2021. március 9., 9:31

Vádat emelt az ügyészség két fiatal ellen, akik a vád szerint nemcsak loptak, hanem fel is gyújtották a könyvtárt és a polgármesteri hivatalt.

2021. március 5., 8:38

1 2 3 4