Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a csong­rá­di nőnek az ügyé­ben, akit a Sze­ge­di...

2021. június 22., 9:08

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a nem jog­erő­sen 20 év...

2021. június 21., 8:34

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint tovább­ra is indo­kolt annak a román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa, akit a Csongrád-Csanád Megyei...

2021. június 18., 8:29

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tot­ta a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben...

2021. június 17., 8:58

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta egy solti fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát...

2021. június 16., 9:30

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kon eljá­ró ügyész­ség a bün­te­té­se hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az...

2021. június 15., 8:39

A költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bűn­ügy­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a...

2021. június 14., 8:40

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Tör­vény­szék letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­za­tá­nak hely­ben­ha­gyá­sát...

2021. június 11., 8:58

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la alap­ta­lan­nak látta az első­fo­kon pénz­ha­mi­sí­tás...

2021. június 4., 8:46

1 2 14 15