Főoldal » Hírek » Tolna Megyei Főügyészség

A Tolna Megyei Főügyészség hírei

Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. júni­us 10-ei kihir­de­té­sé­nek évfor­du­ló­ja 1991 óta az ügyész­ség ünnep­nap­ja. Az idei évben a szer­ve­zet...

2021. június 14., 9:32

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség a háló­zat négy magyar tagja ellen emelt vádat. Az egyik vád­lott 2019-ben Sze­ge­den, büntetés-végrehajtási inté­zet­ben ismer­ke­dett...

2021. május 25., 9:19

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat egy 35 éves férfi ellen. A vád­lott...

2021. május 21., 9:33

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 27 éves ádán­di és egy 40...

2021. április 22., 10:45

A Bony­há­di Járá­si Ügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­tel tar­tá­sá­val elkö­ve­tett...

2021. március 30., 10:14

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség külö­nö­sen nagy kárt okozó gon­dat­lan köz­ve­szély oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 69 éves szek­szár­di és egy...

2021. március 19., 10:30

A Bonyhádi Járási Ügyészség indítványt tett a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírájához annak a gyanúsítottnak a letartóztatására, akit 2021. február 10-én fogtak el és...

2021. február 15., 11:35

A Szekszárdi Járási Ügyészség bűnszervezetben, több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés bűntette miatt emelt vádat egy  szír állampolgárságú férfi ellen.

2021. február 1., 10:33

Az ügyészség közérdekvédelmi jogkörében eljárva kezdeményezte egy állatkínzás miatt elítélt férfi eltiltását az ebtartástól.

2021. január 29., 8:30

1 2 3 4