Főoldal » Hírek » Vas Megyei Főügyészség

A Vas Megyei Főügyészség hírei

A Vas Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze szom­ba­ton indít­vá­nyoz­ta annak a két gya­nú­sí­tott­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket a Pest megyei rend­őrök...

2021. június 7., 9:58

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki rávet­te a koráb­ban már letar­tóz­ta­tott bűn­tár­sát, hogy...

2021. június 3., 14:01

A Vas Megyei Főügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak és sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki négy kis­ko­rú gyer­me­ket...

2021. június 1., 8:32

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a mai napon állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő román fér­fit akit a Vas megyei rend­őrök a 87-es főúton,...

2021. május 28., 12:41

A Vas Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze szom­ba­ton indít­vá­nyoz­ta annak a hol­land fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a rend­őr­jár­őrök a 84-es...

2021. május 25., 12:07

A Vas Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze szom­ba­ton indít­vá­nyoz­ta annak a két román fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket a rend­őr­jár­őrök az...

2021. május 17., 11:05

A Sárvári Járási Ügyészség szerdán indítványozta a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

2021. május 13., 11:46

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki segít­sé­get nyúj­tott a nyo­mo­zás...

2021. május 5., 8:11

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség múlt pén­te­ken állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő albán-bolgár állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, akit a kör­men­di...

2021. április 28., 9:01

1 2 4 5