Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség hírei

A gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be...

2021. május 6., 8:35

A kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és a lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a...

2021. május 5., 8:47

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát annak a...

2021. május 4., 12:56

A mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség...

2021. május 4., 8:34

A válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tet­te, költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben a Komárom-Esztergom Megyei...

2021. április 30., 8:46

A lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a tata­bá­nyai fér­fi­val szem­ben, akit a dro­gé­ria...

2021. április 29., 8:29

A garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik az utcán bán­tot­ták...

2021. április 28., 9:02

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sá­ra annak a fér­fi­nak, aki 2021 már­ci­u­sá­ban Tata­bá­nyán egy...

2021. április 27., 8:34

A nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség...

2021. április 23., 8:23

1 2 21 22