Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség hírei

A lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a műsza­ki...

2021. július 30., 8:13

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a sik­kasz­tás vét­sé­ge miatt indult eljá­rást tevé­keny meg­bá­nás miatt meg­szün­tet­te azzal a fér­fi­val szem­ben, aki...

2021. július 28., 8:09

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult eljá­rást...

2021. július 27., 8:23

A lopás bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a...

2021. július 26., 8:07

A lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a volt mun­kál­ta­tó­já­tól lopott...

2021. július 23., 8:33

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a komá­ro­mi fér­fi­val szem­ben, aki a...

2021. július 22., 8:11

Az  élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé...

2021. július 21., 12:42

A mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai  Járá­si...

2021. július 20., 7:55

Az  ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be két román és egy belga állam­pol­gár­sá­gú...

2021. július 19., 8:01

1 2 28 29