Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség hírei

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a lopás vét­sé­ge miatt indult eljá­rást tevé­keny meg­bá­nás miatt meg­szün­tet­te azzal a fér­fi­val szem­ben, aki...

2021. június 8., 8:09

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki ruha­bolt­ban...

2021. június 7., 8:33

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik bérelt autó­val azért men­tek...

2021. június 4., 8:33

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát annak a két...

2021. június 3., 14:33

A kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és a lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a...

2021. június 3., 8:33

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a foly­ta­tó­la­go­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val...

2021. június 2., 8:45

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki vas­út­ál­lo­más váró­ter­mé­ben a...

2021. június 1., 9:59

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze...

2021. május 31., 10:52

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt indult bün­te­tő ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki...

2021. május 31., 8:22

1 2 3 25 26