Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség hírei

Az üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett  ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő ügy­ben az Esz­ter­go­mi...

2020. október 2., 10:59

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vádat emelt azzal az esz­ter­go­mi fér­fi­val szem­ben, aki meg­ütöt­te a...

2020. október 2., 8:24

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki autó­bu­szon lopott el egy ott felej­tett kézi­tás­kát,...

2020. október 1., 8:41

Az üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett  ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­ügy­ben a Komá­ro­mi...

2020. szeptember 30., 11:44

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik a sér­tett sérel­me­zett...

2020. szeptember 29., 7:40

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki ittas álla­pot­ban...

2020. szeptember 28., 8:19

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség az állat­kín­zás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vádat emelt azzal a  fér­fi­val szem­ben, aki olyan súlyos fok­ban...

2020. szeptember 25., 8:18

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki Orosz­lá­nyon egy lakás­ban, 2019...

2020. szeptember 24., 8:42

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség csa­lás vét­sé­ge és pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val, vala­mint két nővel szem­ben, mert a férfi...

2020. szeptember 23., 8:06

1 2 21 22 23 25 26