Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség hírei

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség befe­jez­te a minő­sí­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és a testi sér­tés bűn­cse­lek­mé­nye miatt...

2021. július 26., 9:45

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség több fel­je­len­tés nyo­mán jogo­su­lat­lan tit­kos infor­má­ció­gyűj­tés bűn­tet­té­nek gya­nú­ja miatt...

2021. július 22., 15:42

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy rend­őr ellen a Duna­ke­szi...

2021. július 22., 10:07

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség veze­tő beosz­tá­sú sze­mély az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, bűn­szö­vet­ség­ben...

2021. július 15., 10:39

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki...

2021. július 8., 15:37

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és két rend­be­li könnyű testi...

2021. július 7., 9:56

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és két rend­be­li köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta...

2021. július 6., 9:31

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve  elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más...

2021. június 30., 9:26

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség két rend­be­li – egy eset­ben társ­tet­tes­ként meg­va­ló­sí­tott – az elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel...

2021. június 29., 10:47

1 2 11 12