Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség hírei

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­nyért hiva­ta­li hatás­kö­rét túl­lép­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa és...

2021. május 20., 9:12

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt...

2021. május 19., 14:07

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt állít ma bíróság elé egy újabb elkövetőt és súlyosításért fellebbez a korábbi ügyben.

2021. május 14., 9:50

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt állít ma bíróság elé egy borsodi férfit.

2021. május 12., 14:12

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb­ként vissza­él­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés...

2021. május 12., 9:14

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt indított nyomozást.

2021. május 11., 11:05

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség bíró­ság elé állít­ja azt az ukrán állam­pol­gárt, aki a hatá­ron szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő pénz­ügy­őrt...

2021. május 7., 12:31

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Fővá­ro­si...

2021. április 29., 10:02

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség testi sér­tés vét­sé­ge, becsü­let­sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és sze­mély...

2021. április 21., 9:02

1 2 3 10 11