Főoldal » Hírek » Nógrád Megyei Főügyészség

A Nógrád Megyei Főügyészség hírei

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­szé­nek vád­eme­lé­se nyo­mán a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 120.000 Ft...

2021. július 26., 9:33

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás miatt emelt vádat egy 35 éves mihály­ger­gei férfi ellen, aki­nek a jogo­sít­vá­nyát bevon­ták a szlo­vák...

2021. július 23., 9:40

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja elren­del­te annak a 32 éves...

2021. július 22., 9:39

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­szé­nek indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja...

2021. július 21., 9:48

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség két újabb betö­rés miatt emelt vádat egy 30 éves bátony­te­re­nyei vissza­eső férfi ellen. A férfi 2019 máju­sá­ban ittas...

2021. július 20., 9:26

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 18 éves lánnyal szem­ben, aki egy júli­u­si...

2021. július 19., 9:42

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 16 éves fia­tal­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki tár­sa­i­val néhány...

2021. július 16., 9:08

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró kerí­tés és kény­sze­rí­tés miatt elren­del­te annak a 29 éves Nóg­rád megyei...

2021. július 15., 14:02

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság egy év fog­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és két év köz­úti...

2021. július 15., 9:32

1 2 24 25