Főoldal » Hírek » Nógrád Megyei Főügyészség

A Nógrád Megyei Főügyészség hírei

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja letar­tóz­tat­ta azt a...

2020. november 17., 9:48

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság 4 év 4 hó bör­tön­re ítélt egy több­szö­rös vissza­eső fér­fit, az íté­let ellen az...

2020. november 13., 9:31

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság egy év sza­bad­ság­vesz­tés­re és két év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től...

2020. november 12., 8:31

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val és 25 éves tár­sá­val szem­ben. A fia­ta­labb férfi a rend­szám nél­kü­li...

2020. november 9., 10:02

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 24 éves szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú fér­fit és fele­sé­gét, akik a nóg­rá­di...

2020. november 6., 10:51

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt jog­erő­sen 3 év 6 hó...

2020. november 4., 11:49

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy 23 éves Nóg­rád megyei férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, aki 2020. októ­ber 23-án két csa­lád­dal is...

2020. november 3., 8:44

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság és köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat négy Nóg­rád...

2020. november 2., 7:41

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság jog­erő­sen 4 év 6 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a fér­fit, aki...

2020. október 30., 9:51

1 2 16 17 18 21 22