Főoldal » Hírek » Nógrád Megyei Főügyészség

A Nógrád Megyei Főügyészség hírei

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy 40 éves, Buda­pes­ten élő fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki több Nóg­rád megyei sze­mély­nek...

2021. június 8., 9:57

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 53 éves sal­gó­tar­já­ni férfi ellen, aki egy koc­ká­za­tos elő­zés köz­ben las­sí­tás­ra...

2021. június 8., 9:40

Hét év hat hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság azt a fia­tal­ko­rút, aki bedro­goz­va oko­zott halá­los bal­ese­tet egy...

2021. június 7., 9:55

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 26 és egy 19 éves nóg­rád­sza­ká­li férfi ellen, akik ita­lo­zás köz­ben össze­vesz­tek...

2021. június 4., 10:07

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 30 éves sal­gó­tar­já­ni nő ellen, aki 110.000 forin­tot aján­lott egy köz­le­ke­dé­si vizs­ga­biz­tos­nak, azért, hogy...

2021. június 3., 9:25

Fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re szá­mít­hat az a 28 éves férfi, aki - miu­tán itta­san nem enged­ték be egy élel­mi­szer­bolt­ba -, szi­dal­maz­ta és...

2021. június 2., 9:40

Egy 37 éves férfi laká­sán négy­fé­le dro­got is talál­tak a sal­gó­tar­já­ni nyo­mo­zók. A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi...

2021. június 1., 15:18

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a 21 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben,...

2021. június 1., 10:01

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság elren­del­te annak a 35 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki ököl­lel ütöt­te le isme­rő­sét a...

2021. május 31., 13:32

1 2 3 21 22