Főoldal » Hírek » Nógrád Megyei Főügyészség

A Nógrád Megyei Főügyészség hírei

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vádja alap­ján a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt első­fo­kon nyolc év hat hónap...

2020. október 29., 9:23

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság jog­erő­sen 1 év bör­tön­re ítélt egy 2019 kará­cso­nyán egy ital­bolt­ba betö­rő 33...

2020. október 28., 9:19

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság jog­erő­sen 3 év bör­tön­re ítél­te az úton­ál­ló módon elkö­ve­tett rab­lás 20...

2020. október 22., 9:41

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li lopás miatt vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a több­szö­rö­sen...

2020. október 19., 10:10

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nyes fel­leb­be­zé­se nyo­mán a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék 2 év 3 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te...

2020. október 16., 8:23

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség 2019 novem­be­ré­ben ember­ölés bűn­tett kísér­le­te és zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a húsz éves Nóg­rád megyei...

2020. október 15., 9:56

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség egy 57 éves Nóg­rád megyei férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, aki 2020. októ­ber 11-én erő­sen ittas álla­pot­ban mell­ka­son...

2020. október 14., 16:15

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett...

2020. október 13., 10:18

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­szé­nek vád­ira­ta alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság első fokon 9 év bör­tön­re...

2020. október 7., 11:01

1 2 20 21 22 24 25